Utveckla din kunskap

Utbildarna Online är ett utbildningsföretag med fokus på elsäkerhet och elteknik.
Vi samarbetar med ett stort antal föreläsare och erbjuder digitala, öppna och företagsanpassade kurser över hela landet

ESA19 Fackkunnig

Våra kurser är både grund och repetition

ESA Instruerad

ESA Instruerad behandlar elsäkerhetsanvisningarna,

Solcellsanläggningar

Installera en solcellsanläggning, och regler

ESA Industri och installation

ESA är ett planeringsverktyg över arbetsuppgifter.

Arbete nära och med spänning

Våra kurser är både grund och repetition

Kontroll före idrifttagning

Ger dig rätt kunskap för att säkra att en anläggning